Handler dine medarbejdere korrekt, når hvert sekund tæller..?

Sikkerhedsgruppen uddanner dit personale til at håndtere pressede situationer

Vi er specialister i Hotelsikkerhed

Nu servicerer Sikkerhedsgruppen over 50 hoteller med årlig uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse. Vor succes bunder i at vi har arbejdet med hoteller i over 15 år, og at vi samtidig formår at tilpasse uddannelserne så de bliver relevante for de mange forskellige funktioner på hotellerne. Housekeeping, Køkken/tjerner og receptionen arbejder alle i forskelligt risikomiljø

Læs mere ›

Få en "gratis" hjertestarter stillet til rådighed

Få en snak med om faste årlige kurser i førstehjælp og brand. Hvis vi kan aftale et kursusforløb med flere kurser - f.eks. over 3 år, er det muligt at vi putter en gratis hjertestarter med i aftalen. Ring til os på +45 2174 7589 og hør mere...

Læs mere ›

Brand- og evakueringsøvelser

Vi laver både store og små øvelser. På et formøde aftaler vi forløbet, - med drejebog, målepunkter, bemanding o.s.v.

Læs mere ›