Branddag på hoteller

Vi har fundet nøglen til hvorledes man formidler viden på en aktiv og spændende måde. Al vores undervisning i dag er aktiv indlæring – både brandundervisning og førstehjælp. Lange seancer med power point har vi dømt ude. Vi bygger undevisningen op i cases og rollespil

Så vidt muligt skilles oplæringen ad og målrettes de forskellige funktioner på hotellet. D.v.s. at housekeeping, køkken/tjener,adm./teknik og ikke mindst… receptionen trænes hver for sig.

På en branddag slutter vi altid af med at lave flere øvelser hvor brandalarmen aktiveres, og vi afprøver den nye læring. Det er “hands on” undervisning hvor hotellets brandinstrukser for alvor testes

Bemærk at vi underviser i brug af hotellets eget slukningsudstyr, og ikke altid de røde brandslukkere “brandmanden” har med på vognen. 9 ud af 10 hoteller har slangevinder/brandslanger – og det er dem vi flittigt benytter i undervisningen.

Typisk dagsprogram:Branddag for Hotel i Danmark / uden behov for Engelsk undervisning

Kl 09.00-10.45 brandteori samt øvelse på et rum (Alle kan deltage)

Kl 10.45-12.30 brandteori samt øvelse på et rum (Alle kan deltage, OBS sæt receptions folk på her så de først møder kl 10.45)

Kl 12.30-12.45 frokost

Kl 12.45-14.15 reception alene fokus på deres opgaver ved brand mv

Kl 14.15-16.00 (ca) en stor brandøvelse samt papirøvelse i ABA skab