Røveri- og konflikthåndtering

Er dit personale klædt godt nok på?
Det sker i dag oftere end nogensinde at et personale oplever røveri og overfald. Det er altid problematisk og traumatisk for de personer der oplever at stå ansigt til ansigt med en gerningsmand.

Man er jo trænet i at give kunder service og fokus, men hvad stiller man op når ens hverdag på jobbet pludselig bliver drejet rundt til et spil om liv eller død….?

Kursusindhold – 4 timer

  • Gennemgang af hændelsestyper – røveri, konflikter, gæster der truer m.m.
  • Røverens psykologi, røverens tankerbaner og handlemønstre?
  • Din egen personlige sikkerhed?
  • Hvad kan man gøre præventivt på arbejdspladsen?
  • Under røveriet?
  • Efter røveriet?
  • Vi laver vores egne ”røveriinstrukser” – tilpasset virksomhedens interne forhold
  • Signalementsøvelse – røver og røverens ”våben”
  • Kollegial omsorg og psykisk førstehjælp
  • … individuelle ønsker?

Kurset kan gennemføres med op til 20 deltagere. Hvilket giver mulighed for at samle personale fra flere af virksomhedens afdelinger sammen på samme kursus…

Samlet pris inkl. alle materialer – kr. 9.900,00 ex. moms. (Max. 20 deltagere)

Ønsker I flere deltagere, så send os en email – birger.kjaerbye@sikkerhedsgruppen.dk