12 Timers Førstehjælp

Varighed og deltagerantal:

12 timer og Max. 15 deltagere. Ved over 15 deltagere, aftales nærmere. Kurset afholdes over 2 dage 2 * 6 timer

Formål:

Kurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt grundlæggende førstehjælp og tilkalde hjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom, herunder HLR (Hjerte/lungeredning).
Formålet er derudover, at træne deltagerne til at kunne udføre almindelig førstehjælp.
Kurset skæddersyes efter deltagernes behov.

Vi underviser efter læringsteorierne om aktiv læring, dvs. vi primært underviser via praktiske øvelser og cases med kursisterne i centrum. Vi prøver at minimere tavletiden til et minimum.

Forventet udbytte:

  • At deltagerne tilegner sig grundlæggende færdigheder i førstehjælp
  • At kunne håndtere og organisere akutte livstruende situationer ved sygdom og til skade-komst, i de første kritiske minutter til professionel hjælp når frem
  • At kunne yde HLR til bevidstløs uden vejrtrækning (hjerte/lungeredning)

Målgruppe og adgangsbetingelser:

Alle over 14 år kan deltage på kurset. Praktisk tøj anbefales.

Indhold:

Der undervises blandt andet i:

  • Anatomi, fysiologi og sygdomslære med udgangspunkt i de livsvigtige organer og akut opstået sygdom.
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Livreddende førstehjælp, livreddende håndgreb
  • HLR (hjerte/lungeredning)
  • Hjertestarter
  • Almindelig førstehjælp, forebyggelse af shock og lejring

Se modulerne under opbygning af kursus, for nøjagtig pensum

 

Kurset er overvejende praktisk tilrettelagt, hvor deltagerne tilegner sig grundlæggende færdigheder gennem realistiske situationsspil. Kursets formål er specielt at lære kursisten at erkende situationer hvor hjælp er nødvendig og derefter formidle denne hjælp, specielt HLR.
Her lægges vægt på en yderligere rutinering af kursisten og almindelig førstehjælp.

Kursus rammer:

Kurset kan afholdes på et kursussted udpeget af kunden eller i Sikkerhedsgruppens undervisningslokaler. Der kræves god plads til både inden og udendørs øvelser.

Underviser:

førstehjælpsinstruktør / ambulancebehandler – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kursusmateriale: kursusbevis, m.v.

Priser:

10995,00 + moms.

Kurset er opbygget af flg. moduler: