6 Timers Førstehjælp

Varighed og deltagerantal:

6 timer og Max 15 deltagere. Ved over 15 deltagere, aftales nærmere.

Ønskes undervisning i hjertestarter kan kurset opgraderes til 7 timer og hjertestarter undervisning vil være inkluderet.

Formål:

Kurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt basal førstehjælp og tilkalde hjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom, herunder HLR (Hjerte/lungeredning).
Kurset skræddersyes efter deltagernes behov.

Vi underviser efter læringsteorierne om aktiv læring, dvs. vi primært underviser via praktiske øvelser og cases med kursisterne i centrum. Vi prøver at minimere tavletiden til et minimum.

Forventet udbytte:

  • At deltagerne tilegner sig basale færdigheder i førstehjælp
  • At kunne håndtere akutte livstruende situationer ved sygdom og tilskadekomst, i de første kritiske minutter til professionel når frem
  • At kunne yde HLR til bevidstløs uden vejrtrækning (hjerte/lungeredning)

Målgruppe og adgangsbetingelser:

Alle over 14 år kan deltage på kurset, Praktisk tøj anbefales.

Indhold:

Der undervises blandt andet i:

  • Anatomi og sygdomslære med udgangspunkt i de livsvigtige organer og akut opstået sygdom.
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Livreddende førstehjælp, livreddende håndgreb
  • HLR (hjerte/lungeredning)

 

Kurset er overvejende praktisk tilrettelagt, hvor deltagerne tilegner sig basale færdigheder i realistiske situationsspil. Kursets formål er specielt at lære kursisten at erkende situationer hvor hjælp er nødvendig og derefter formidle denne hjælp, specielt HLR.

Kursus rammer:

Kurset kan afholdes på et kursussted udpeget af kunden – eller i Sikkerhedsgruppens undervisningslokaler.

Underviser:

førstehjælpsinstruktør / Ambulancebehandler – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kursusmateriale:

kursusbevis

Pris:

6995,00 + moms