Brand- og evakueringsøvelser

En øvelse i evakuering af en bygning/virksomhed skal træne personalet i at forlade bygningen hurtigt og gnidningsløst i en nødsituation. Øvelsen skal vise om personalet og ledelsen kender og agerer i overensstemmelse med virksomhedens beredskabsplan.

Det følgende kan være en liste over nogle af de forhold, som skal/bør overvejes i forbindelse med planlægning af en evakueringsøvelse:

 • Hvad er succeskriteriet for øvelsen?
 • Hvad siger beredskabsplanen og hvordan måles det om den er overholdt?
 • Hvilke afdelinger/bygninger er omfattet af øvelsen?
 • Hvem skal vide besked om øvelsen? Herunder afdelinger, ledere, brandvæsenet mm.
 • Er der kritiske processer, som ikke kan afbrydes og derfor ikke skal omfattes af øvelsen?
 • Er der dage i ugen og evt. tidspunkter på dagen der er bedre at afholde øvelsen end andre?
 • Hvordan startes øvelsen og hvor?
 • Hvordan forventes den interne varsling at skulle ske?
 • Er der ABA og hvad sker der hvis den aktiveres?
 • Er der brandtryk og hvad sker der hvis de aktiveres? Hvor mange mennesker deltager på dagen?
 • Hvor mange skal der forventes ude på samlingspladsen?
 • Er der gæster i huset den dag og hvem alarmerer dem?
 • Anvendes nærmeste flugtvej og kender man samlingspladsen?
 • Vil lederne være i stand til at melde bygningen evakueret?
 • Er der et skilt på samlingspladsen?
 • Hvordan evalueres øvelsen efterfølgende? Dette er både i forhold til de involverede og i forhold til ledelsen.

På dagen kontaktes det lokale brandvæsen og informeres om øvelsen. Det kunne jo være at nogen kunne finde på at ringe 112.

Efter øvelsen kan man samle sikkerhedsfolk og repræsentanter for ledelsen til en kort evaluering. Det kan være at nogen har gjort nogle erfaringer under øvelsen, som medfører behov for revidering af beredskabsplanen.

Tidsforbruget for en evakueringsøvelse kan typisk være ca. 30 minutter for deltagerne. For dem der deltager i den efterfølgende evaluering kan der gå ca. 60 minutter.

Kontakt sikkerhedsgruppen for at få en pris på evakuerings øvelse til din virksomhed