Elementær Brandbekæmpelse 3 timer

Vi tilrettelægger alle vores kurser efter jeres ønske og behov. Kurset indeholder teoretiske og praktiske øvelser med slukningsmidler.
Kurset er opdelt i 2 dele:
  • en teoretisk del, hvor forskellige brandtyper, slukningstyper, brandens kemi, herunder brandtrekanten gennemgås.
  • en praktisk del, hvor alle relevante slukkertyper gennemgås og afprøves på et til lejligheden arrangeret bål.
Alle deltagere får her mulighed for selv at slukke ildebrand, både med diverse ildslukkere og brandtæppe. Et kursus i “Elementær Brandbekæmpelse” har til formål at give jer et kendskab til brandens form og kraft, et indblik i forskellige ildslukker typer og frem for alt en fortrolighed i brugen af brandudstyr.

 

“Tiden er en uhyggelig og vigtig faktor, når det handler om brand”.