Vedligehold Førstehjælp 3 timer

Varighed og deltagerantal:

3 timer og Max 12-14 deltagere. Ved over14 deltagere aftales nærmere.

Formål:

Kurset har til formål, gennem teoretisk og praktisk undervisning, at opdatere deltagernes viden og færdigheder i, at kunne udføre korrekt basal eller grundlæggende førstehjælp, samt tilkalde hjælp ved ulykker eller sygdom, der vil specielt være fokus på opdatering af genoplivnings færdigheder, HLR (Hjerte-/lungeredning). Kurset skræddersyes efter deltagernes behov.

Vi underviser efter læringsteorierne om aktiv læring, dvs. vi primært underviser via praktiske øvelser og cases med kursisterne i centrum. Vi prøver at minimere tavletiden til et minimum.

 

Anbefales inden for 3 år af afholdt førstehjælpskursus.

Forventet udbytte:

  • Genopfriskning af basale, grundlæggende eller udvidede færdigheder i førstehjælp, specielt genoplivning.
  • At deltagerne omskoles til de nye retningslinjer i førstehjælp (år 2010)

Målgruppe og adgangsbetingelser:

Alle over 14 år som ønsker at få opdateret deres viden i førstehjælp og har et gyldigt kursusbevis, kan deltage på kurset.

Indhold:

Deltagerne får blandt andet repeteret deres viden i:

  • Anatomi og sygdomslære, med udgangspunkt i de livsvigtige organer og akut opstået sygdom.
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Livreddende førstehjælp, livreddende håndgreb
  • HLR (hjerte-/lungeredning)

Kurset er overvejende praktisk tilrettelagt, hvor deltagerne får genopfrisket deres færdigheder gennem realistiske situationsspil.

Kursus rammer:

Kurset kan afholdes på et kursussted udpeget af kunden eller i Sikkerhedsgruppens undervisningslokaler.

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør / Ambulancebehandler – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kursusmateriale:

kursusbevis

Pris:

3995,00 + moms