190320R

A190204_1 / 4900005509
Novo KA
Hallas Alle, 4400 Kalundborg, Bygning DE, skurvogne
Kontaktperson: Martin Alstrup Larsen /3075 9926 / MarL@novonordisk.com
Deltagere 16