191128R

3 timeres Refresher First Aid – på UK

Novo Bagsværd. A190806-2

Poul-Martin Haahr, MD

Senior Director – Safety Surveillance Obesity & NASH

Novo Nordisk A/S –  Krogshøjvej 55, DK-2880 Bagsværd

+45 4444 8888 (switchboard)