Hotelsikkerhed

Til hoteller har vi en bred vifte af tilbud der alle har til hensigt at klæde medarbejdere bedre på, og dermed til at håndtere nødsituationer korrekt.

Branddag for for alle ansatte – men fordelt på funktioner på hotellet

Førstehjælpskursus, til alle ansatte, med eller uden undervisning i brug af hjertestarter

Røveri- og konflikthåndtering – specielt for receptionister

Udarbejdelse af brandinstrukser, større beredskabsplaner og brandtegninger