logo_advanced firstaid
Kursus:

Udvidet førstehjælp

Praktisk og målrettet træning
Der lægges vægt på at deltageren får en bred all-round viden om forskellige første- hjælps situationer, som kan forventes at opstå på arbejdspladsen.

Førstehjælperen bibringes rutine i håndtering af livstruende situationer og livreddende førstehjælp. Ud fra realistiske scenarier, lægges der vægt på at deltageren, kan udføre førstehjælp til personer der er blevet udsat for en ulykke eller er blevet akut syge. Endvidere første-hjælp til flere tilskadekomne, prioritering af førstehjælpen, førstehjælpens grundprin- cipper jf. ABC, herunder shockforebyggelse, psykisk førstehjælp, indtil hjælp kommer. Med udgangspunkt i realistiske scenarier trænes deltageren i at give førstehjælp efter de nyeste anbefalinger.

Relevante scenarier trænes i praktiske øvelser/workshops.

Kurset er adgangsgivende til alle øvrige kurser.
Kurset tilbydes på DANSK eller ENGELSK.

Målgruppe
Alle er velkommen til at deltage
Forudsætninger
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus
Kursusvarighed
6 timer
Certificering
Sikkerhedsgruppens kursusbevis er gyldigt i 2 år.

Fokusområder og udbytte

• Overlevelseskæden og den livsvigtige ilttransport
• Førstehjælpens grundprincipper jf. ABC
• Håndtering af bevidstløse, stabilt sideleje
• Hjerte Lunge Redning og hjertestarter
• Førstehjælp til større akutte ulykker
• Livreddende førstehjælp til akutte sygdomme
• Prioritering ved flere tilskadekomne
• Scenarie træning og evaluering af hver deltager

Pris:
11.600,-DKK + moms

Bestilling:
Udvidet førstehjælp
E: mail@sikkerhedgruppen.dk T: +45 21747589Download kursusbeskrivelse

Bestilling af kursus