Pandemiplaner

Hvad virksomheden kan gøre for at ruste sig bedst muligt mod pandemiske sygdomme...

Det gælder om at få en god analyse udarbejdet, der skal holde styr på virksomhedens risici og sårbarheder. Dernæst begynder arbejdet med at få forskellige procedure beskrevet, uddele ansvarsområder og iværksætte div. begrænsende tiltag. Altsammen til gavn og glæde for virksomheden, dens medarbejdere, kunder og leverandører.

Vi hjælpe med at få alle tanker og bekymringer systematisk ned på papir. I en pandemisk situation kan alt være kaos, for der er pludseligt mange overvejelser og ting der bliver påvirket. Det er altid godt at være forberedt. Selv den mindste plan, er bedre end ingen plan.

Sikkerhedsgruppen er en af de virksomheder i Danmark, der har har lavet flest beredskabsplaner. En pandemiplan kan være en del af en større beredskabsplan. Den systemiske tilgang og metode er den samme i arbejdet med at skabe en pandemiplan, som med en beredskabsplan, eller business contingency plan – som nogle vælger at kalde den.

Vi er ikke laboranter, læger eller på andre måder specialister i sygdomme og pandemisk influenza – men vi er gode til at kigge hele vejen rundt i virksomheden.

Sammen med repræsentanter fra virksomheden gennemgår vi følgende emner:
– Bygningens sammensætning og zoneopdelinger og geografi.
– Sårbarheds- og risiko analyse
– Beredskabsniveauer og prioriteringer
– Drift og produktion, angiv vigtigheder, og om noget kan omlægges til mindre smittefarlige steder og områder
– Personalets bevægelse, adfærd og arbejds zoner. Prioriteter, arbejde hjemme osv.
– Salg og kunder. Salgskanaler
– Praktisk krisestyring og kommunikation
– Beredskabsplaner, procedure og instrukser
– Personlig hygiejne
– Beskyttelsesudstyr
– Antiviral medicin
– Hvad ved vi om pandemiske influenza.
– Daglig status

– …og meget mere

“Sikkerhedsgruppen – fordi vi kommer hele vejen rundt. Vi hjælper med at  få alle nødvendige tanker og forudsætninger ned på papir..”