logo_firesafety
Kursus:

Brandsikkerhed

Kan du varetage opgaven som bygningsansvarlig
af brandmæssige forhold i bygninger ?
Brandsikkerheds kursus giver praktiske redskaber til at kunne foretage en risikovurdering og rådgivning, omkring brandsikkerhed og
forebyggelse i dagligdagen.

Brandsikkerhed
Kurset i brandsikkerhed veksler imellem teori og øvelser ud fra realistiske situationer. 

Fokus områder :

– Udføre mindre risikovurdering
– Foranstaltninger til brandsikring
– Evakuering, ved brand/udslip af farlige stoffer
– Tilsyn og koordinering af opgaver med håndværkere
– Udføre sikkerhedsrundering
– Forebyggelse af brande
– Vurdering af særlige farer
– Risiko for overtænding
– Forhold omkring trykflasker
– Brandteknisk mærkning
– Bygningers brandstrategi
– Byggematerialers forhold under brand
– Brandmyndigheders opgaver
– Virksomhedens egen beredskabsplan

Målgruppe
Bygnings- og sikkerhedsansvarlige, Arbejdsmiljø Leder/rep.
Forudsætninger
Alle kan deltage. Dog anbefales gennemført basal brandkursus, men ikke krav
Kursusvarighed
6 timer

Indhold:

  • Brandtekniske begreber og brandstrategi 
  • Forebyggelse og risikovurdering 
  • Sikkerhedsrundering og tilsyn 
  • Særlige farer og farlige oplag 
  • Evakueringsprincipper 
  • Regler og vejledninger vedrørende brand 
  • Planer og instrukser, opbygning og indhold 
  • Samarbejde med brandmyndigheder 
  • Scenarier øvelser og gruppeopgaver 

Pris:
9.400,-DKK  + moms

Bestilling:
Brandsikkerhed
E: info@sikkerhedsgruppen.dk T: +4521747589

 Download kursusbeskrivelse

Bestilling af kursus