logo_fire training
Kursus:

Basal brandteknik

Praktisk og målrettet træning
Grundlæggende viden om og færdigheder i at kunne bekæmpe en mindre brand, er nogle af de væsentlige elementer i en virksomheds interne brandberedskab. Kurset giver redskaber til hvordan brand kan forebygges i daglige arbejdsrutiner samt afklarer hvordan brandrisici reduceres.

Praktisk og målrettet træning

Grundlæggende viden om og færdigheder i at kunne bekæmpe en mindre brand, er nogle af de væsentlige elementer i en virksomheds interne brandberedskab. Kurset giver redskaber til hvordan brand kan forebygges i daglige arbejdsrutiner samt afklarer hvordan brandrisici reduceres. På dette kursus i basal brandteknik trænes deltagerne til at kunne reagere korrekt ved en opstået brand, samt at kunne alarmere og slukke mindre brande ved anvendelse af simple metoder og enkle slukningsmidler. Kurset består af en teoretisk introduktion samt praktiske øvelser med relevante slukningsmidler. Kurset har til formål at motivere til forebyggelse af brand.

Miljø og sikkerhed

Sikkerhedsgruppen tager hensyn til omgivelser og miljø. Derfor underviser vi ikke i praktisk anvendelse af pulverslukker samt andre miljøskadelige produkter. Deltagere anbefales at have praktisk påklæding, løsthængende tøj og højhælede sko accepteres ikke ved de praktiske øvelser.

Målgruppe
Alle kan deltage, herunder bygnings- og sikkerhedsan svarlige, arbejdsmiljø m.fl.
Forudsætninger
Ingen
Kursusvarighed
4 timer
Certificering
3 år gyldighed

Fokusområder og udbytte
• Forudsætninger for brand samt følgeskader
• Orientering om særlige farer og brandfarlige oplag
• Evakueringspricipper og personredning
• Slukningsmidler og metoder (Kvælning og kølning) • Forebyggelse af brand
• Alarmeringsinstrukser i virksomheden
• Praktisk brandøvelse og evaluering af hver deltager

Pris:
6.895,-DKK + moms

Ved ekstra deltagere ud over 16 kursister faktureres ekstra 430,- kr. pr. personDownload kursusbeskrivelse

Bestilling af kursus