logo_firesafety
Kursus:

Hotelsikkerhed og Brand

Langt de fleste brande starter i det små. Men du kan forhindre en brand på dit hotel, i at komme ud af kontrol, ved at vide, hvordan du slukker en brand.

Via teori og praktiske øvelser på kurset, får deltageren den viden og de færdigheder, der gør, at hun/han kan evakuere arbejdspladsen, hindre at branden kommer ud af kontrol – under hensyntagen til egen sikkerhed.

Vi arbejder målrettet med de forskellige funktioner på hotellet. Vi
opdeler receptionister, housekeeping og køkken/tjener
hver for sig. Vi tager altid udgangspunkt i hotellets egne
forhold – beredskabsplaner, brandinstrukser, slukningsmidler m.m.

Vores mål er at gøre deltagerne så trygge som mulig – sådan at de gør handling ved en eventuel brand, og dermed kan være med til at mindske omfanget af branden.

Vidste du..
at alle medarbejdere på hoteller skal have årlig
træning og instruktion i brandforhold
https://www.retsinformation.dk

 

 

Indhold

Hvad er en brand, og hvordan spreder den sig

Nødflytning og evakuering

Alarmering af brandvæsenet

Slukningsmetoder og håndslukningsredskaber herunder brug af slangevinde hvis en sådan forefindes i virksomheden.

Målgruppe
Alle
Forudsætninger
Ingen forudsætninger
Kursusvarighed
7 timer
Certificering
1 års gyldighed

Pris: 9900,-

Pr. kursus, + moms

Inklusiv 16 deltagere

E: mail@sikkerhedgruppen.dk T: +45 21747589

Bestilling af kursus