190408R-DK

A190106_1 / 4900004633
NovoNordisk Hi
Brenum Park 20H, 3400 Hillerød.
Bygning 20H, Stort mødelokale til højre / Innovation lab
Kontaktperson: Sara Andreassen / 30758959 / kass@novonordisk.com
Deltagere:  16