190430 – DK Basic Fire Technique

Agreement: A181102_1
Novo Nordisk Køge
Københavnsvej 216, 4600 Køge (if med lkurset den 29 og 30)
Mona Liza / Mlzm@novonordsik.com (kont. Pers: Karen Ægidius (KEAG) – tlf. 24294158)