190527H

A190322_1 / 4900007390
Novo Nordisk KA
Hallas Alle, 4400 Kalundborg, Bygning/Lokale: EG.S.02.
Jan Just Jensen / jjjs@novonordisk.com / 30796187