190624R-DK

A181109_1 / 4202942817Y
Novo Nordisk Kalundborg – DAPI Training
Hallas Alle, 4400 Kalundborg, Bygning: JD2.108.
Kontaktperson:  Mona Liza / Mlzm@novonordsik.com / ændret fra 20.6 til 24.6, den 19.03.19
Deltagere: 16